Dela med andra

Reservdelsförsörjning

Publicerad 2017-10-10


Om uppdragsgivaren
Den amerikanska koncernen Meritor har idag ca 8 000 anställda över hela världen med huvudkontoret i USA Troy, Michigan. Meritor har ett 30 tal produktionsenheter och Lindesbergsfabriken är den största enheten, både avseende omsättning och antal anställda. Även i Örebroregionen är Meritor en stor arbetsgivare med ca 1000 medarbetare och en årlig omsättning på ca 4,5 Miljarder kr.

Beskrivning av examensarbetet
Hanteringen av reservdelar och dressartiklar vid packningen är upplevs som ineffektiv och tidskrävande.
Detta examensarbete hänger delvis ihop med ett annat X-jobb ”Flödeslayout packningen”. Dessa kan ev samordnas, eller tom läggas samman om fler studenter kan samarbeta i en större insats.
Att fundera ut och föreslå lösning för effektivare hantering av ”reservdelsförsörjningen” . Innefattar utredning av och förslag på förråd med dressartiklar diffhjul kit etc vid packningen även inkl förbättrad administration.
Omfattning: 2 studenter/10 veckor

Kontaktperson
Jonny Ågren
Jonny.Agren@Meritor.com
0581-84278
Box 90
711 22 LINDESBERGTillbaka
  Utbildningsområde
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport

Uppdragsgivare
Meritor HVS AB

Ort
Västmanland

Sista ansökningdag
2018-01-15

Genomförandeperiod
VT 2018Bookmark and Share