Dela med andra

Digital kunskapsförmedling av hantverk

Publicerad 2019-02-11


Om uppdragsgivaren
Sörmlands museum är ett länsmuseum beläget i Nyköping men med verksamhet i hela länet. Ett projekt som pågår under 2018-2019 är ”Att synliggöra det osynliga” som handlar om att dokumentera traditionella slöjd och hantverkstekniker med hjälp av rörlig bild samt att undersöka hur digital kunskapsförmedling av hantverk kan förstärkas.

Beskrivning av examensarbetet
I projekt ”Att synliggöra det osynliga” vill undersöka hur tekniker som animering och eventuellt 3D-modellering kan förstärka digital kunskapsförmedling inom slöjd och hantverk. Mycket hantverkskunskap sprids på YouTube och sociala medier en frågeställning är hur komplexa detaljer och moment i olika hantverkstekniker kan göras mer begripliga genom digital visualisering, exempelvis animering.
Resultaten kommer att visas i utställningar samt via Sörmlands museums hemsida. Likaså genom seminarier och konferenser som tar upp frågan om immateriellt kulturarv och kunskapsförmedling inom slöjd och hantverk.


Kontaktperson
Helena Åberg
helena.aberg@regionsormland.se
0709461526
Box 314
61126 Nyköping


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Sörmlands museum

Ort
Södermanland

Sista ansökningdag
2019-05-12

Genomförandeperiod
2019 vt eller ht

Länkar
Om projektet
Om utställningen
Exempel på filmer


Bookmark and Share