Dela med andra

SKOLFILM OM FLUOR OCH MUNVÅRD

Publicerad 2019-02-13


Om uppdragsgivaren
Folktandvården Stockholm har ett uppdrag från Tandvårdsenheten att gå ut till skolor med munhälsoinformation. Fluortanten/-mannen visar en film under en munhälsolektion i årskurs 5. Folktandvården Stockholm består av 2000 anställda och ägs av Region Stockholm.

Beskrivning av examensarbetet
Aktuellt filmprojekt:
• Film är till för att ge fluortanten en rivstart i klassrummet och underlag för fortsatt dialog med barnen.

Målgrupp:
• Barn i åk 5. Barnen är 11-12 år. För att nå alla barn i målgruppen ska filmen tillgänglighetsanpassas med text.

Budskap:
• Vi vill med filmen öka kunskapen om hur man tar hand om sina tänder, och samtidigt inspirera till just detta.
• Filmen ska visa vinsten med att behålla tänderna friska hela livet.
• Friska tänder är bra för miljön. Nollhålsvisionen – det miljövänligaste hålet är det som inte behöver lagas.
• Nyttan med ämnet fluor. Filmen ska ge kunskap om fluor. Två centimeter fluortandkräm, borsta två gånger om dagen, två minuter varje gång.
• Filmen ska visa kostens betydelse för munhälsa.
• Filmen ska visa att det är viktigt att låta tänderna få vila mellan måltiderna.
• Huvudbudskap – fluor, vila, vatten

Kanal och adaptation:
• Filmen kommer endast att visas på lektioner i skolan och vid utbildningar för fluortanter/-män.

Spridning:
• Materialet ska vara skyddat och inte spridas i externa digitala kanaler.


Kontaktperson
Louise Wernersson
louise.wernersson@sll.se
08-123 166 99
Box 6420
113 82 Stockholm


Tillbaka
  Utbildningsområde
Information/Kommunikation/Kulturg

Uppdragsgivare
Folktandvården Stockholm

Ort
Stockholm

Sista ansökningdag
2019-05-14

Genomförandeperiod
2019

Länkar
Till hemsidan


Bookmark and Share