Dela med andra

Miljöutredning för Samhällsbyggnadsförvaltningen Enköpings kommun

Publicerad 2020-11-23


Om uppdragsgivaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen Enköpings kommun är en förvaltning som verkar inom många samhällskritiska funktioner: vi planerar för Enköpings stads utveckling, vi bygger infrastruktur och underhåller den. Vi ansvarar också för det offentliga rummet med torget, stadens och kransorternas gröna ytor, parkerna och parkeringar.

Vi ger också förutsättningar för att andra kommunala verksamheter ska fungera. Det är vi som städar, lagar mat och hyr ut lokaler till exempelvis förskolor, skolor och omvårdnadsboenden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av:
- cirka 250 anställda och leds av förvaltningschef Gunilla Fröman.
- 7 st avdelningar:
fastighetsavdelningen
måltidsservice
park- och gatuavdelningen
plan- och exploateringsavdelningen
ekonomi och administration
verksamhetsutveckling
serviceutveckling
vatten- och avloppsavdelningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under Tekniska nämnden samt Plan- och exploateringsutskottet PLEX som leder samhällsbyggnadsförvaltningens arbete.

Beskrivning av examensarbetet
Våren 2019 blev samhällsbyggnadsförvaltningen granskad att förvaltningen miljöledningssystem uppfyller standarden svensk miljöbas och är miljödiplomerad.
För att uppfylla standarden och bli miljödiplomerad måste det bland annat finnas en analys av verksamhetens miljöpåverkan - en miljöutredning. Den ska beskriva verksamhetens negativa respektive positiva miljöpåverkan samt direkta respektive indirekta miljöpåverkan.

Våren 2020 gjorde förvaltningen en kartläggning och omarbetning av hela sin miljöutredning.

Inför 2021 önskar man få en översyn av den igen för att justera och harmonisera bedömningar av miljöpåverkan i den befintliga miljöutredningen. Man önskar också få förslag till hur man ska kunna bedöma direkt respektive indirekt miljöpåverkan framåt med förslag till angreppssätt och aktiviteter.
Förkunskaper:
För att kunna genomföra examensarbetet bör studenten/erna har kunskap om miljöledningssystem tex ISO 14001 och gärna revidering av densamma viktigt.
Det finns goda möjligheter att lära sig mer om miljöledning men förkunskaper är nödvändiga.

Kontaktperson
Kristin Berntsson
kristin.berntsson@enkoping.se
0171-627384


Tillbaka
  Utbildningsområde
Ekonomi/Ledarskap/Handel/Marknadsföring
Teknik/Energiteknik/Miljö/Transport
Övriga jobb

Uppdragsgivare
Enköpings kommun

Ort
Mälardalen

Sista ansökningdag
2021-02-21

Genomförandeperiod
2021 vt

Länkar
Tekniska nämnden Enk
Tekniska nämndens up
Information svensk m


Bookmark and Share